07-07-09- TOW that could have been….

…een dag die al heel lang in ons hoofd zit, een datum die ons leven veranderde….een dag die is aangebroken, maar die op dit moment niet veel verandering met zich lijkt mee te brengen. Het lijkt mij op dit moment héél straf mocht er hier vandaag nog iets gebeuren. Misschien gaat de baby liever voor… Continue reading 07-07-09- TOW that could have been….