Seriously!


(Met enige vertraging) les 9 achter de rug! Voor de eerste keer sinds lang een les met stukken van 4 en 5 minuten en alweer ging het super vlot! Niet echt buiten adem loop ik vlotjes mijn stukken uit! I love it!!
Toch ├ęcht wel het bewijs dat mijn vorige sessies blijvend effect hebben gehad!!
Kijk alweer uit naar volgende les! Evy kondigde aan dat ik het een makkelijke les zou vinden! Bring it on!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *